Metkuvat
Nuotiolla2016 Nuotiolla 2016 Hirvimiesten taukopaikka
Yläkuva: Sami Moilanen
Jos olet Tuhansuon metsästysseuran jäsen? Muista maksaa jäsenmaksu joka vuosi, sillä takaat jäsenyytesi säilymisen. Jäsenmaksu kannattaa maksaa vaikka et joka vuosi kävisi metsällä. Lisätietoja asiasta löytyy täältä  
Asiaa, pienpetojen pyytäjille
Sovittu korvaus  maksetaan vain seuran vuokratuilta mailta itse pyytdetyistä eläimistä. Kun olet saanut pyydettyä pienpedon niin ilmoita siitä heti Pekka Leinoselle, joka huolehtti asian edeenpäin. Korvauksen saaat seuraavan vuoden alussa.
Sivusto: Tuhansuon Metsästysseura Sivuston teko ja päivitys: Pekka Leinonen
Tervetuloa, Tuhansuon metsästysseuran sivustolle! Sivustolta löytyy ajankohtaista asiaa hirven ja pienriistan metsästyksestä,sekä pienpetojen pyynnistä. Löytyy myös ilmoitukset seuran tapahtumista
Pilkkitapahtuma 2016
Tuhansuon metsästysseuran hirvipeijaisista sekä 50 vuotisjuhlasta